Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

cupcakeofdarkness
7486 22af 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
cupcakeofdarkness
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Sponsored post
feedback2020-admin

November 26 2019

cupcakeofdarkness
3179 64e1 390
cupcakeofdarkness
1385 0c04 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalmostlover almostlover
cupcakeofdarkness
7486 22af 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
cupcakeofdarkness
Reposted fromFlau Flau viaotters otters

November 15 2019

cupcakeofdarkness
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viatwice twice
cupcakeofdarkness
1623 184e 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialovebuzz lovebuzz
cupcakeofdarkness
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viatwice twice
cupcakeofdarkness
0123 af91 390
Reposted fromzciach zciach viatwice twice
cupcakeofdarkness
8666 890c 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno

November 14 2019

cupcakeofdarkness
8971 3376 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
cupcakeofdarkness
5568 72a1 390
Reposted fromexistential existential viatwice twice
cupcakeofdarkness
0332 659b 390
cupcakeofdarkness
4880 b7d4 390
Reposted frommoai moai viatwice twice
cupcakeofdarkness
0233 f00a 390
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatwice twice
cupcakeofdarkness
3684 e9ea 390
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viatwice twice
cupcakeofdarkness
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viatwice twice
cupcakeofdarkness
Reposted frommrrru mrrru viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...