Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

cupcakeofdarkness
1062 7bdb 390
Ja, Olga Hepnarova 4
Sponsored post
soup-sponsored

October 26 2019

cupcakeofdarkness
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
cupcakeofdarkness
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaou ou
cupcakeofdarkness
0304 0ef9 390
Reposted fromseaweed seaweed viaou ou
cupcakeofdarkness
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaou ou

October 25 2019

cupcakeofdarkness
7275 7dd2 390
                            Prague, Czech Republic
Reposted fromipo ipo viajustmine justmine
cupcakeofdarkness
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viatouchthesky touchthesky
cupcakeofdarkness
8153 5bd6 390
cupcakeofdarkness
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaalensztajn alensztajn
cupcakeofdarkness
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
cupcakeofdarkness
I modlę się o lepszy dzień O lżejszą głowę, błogi sen Choć w środku wszystko drży
— Ania Karwan
cupcakeofdarkness
6998 e498 390
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
cupcakeofdarkness
9894 cbdd 390
Reposted fromTinchen Tinchen viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
1921 9b34 390
Reposted fromfeegloo feegloo viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
cupcakeofdarkness
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viajeszczenie jeszczenie
cupcakeofdarkness
2777 92ab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajeszczenie jeszczenie
cupcakeofdarkness
8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...