Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

cupcakeofdarkness
9152 3c72 390
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
Sponsored post
soup-sponsored
cupcakeofdarkness
3117 9340 390
Reposted frompiehus piehus viatwice twice
cupcakeofdarkness
7486 22af 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
cupcakeofdarkness
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatwice twice
cupcakeofdarkness
5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatwice twice
cupcakeofdarkness
0821 6c81 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
cupcakeofdarkness
4500 efa3 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viatwice twice
cupcakeofdarkness
0854 2440 390
Reposted fromprzegrany przegrany viatwice twice
cupcakeofdarkness
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
cupcakeofdarkness

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  cupcakeofdarkness
  8534 9c18 390
  Joaquin Phoenix, "Joker" 2019

  December 03 2019

  cupcakeofdarkness


  free, hugs are
  Reposted fromstarwars starwars viakudlaty kudlaty
  cupcakeofdarkness
  1247 56b2 390
  Reposted fromrof rof viaczeresnia czeresnia
  cupcakeofdarkness
  4545 989c 390
  Reposted fromgaf gaf vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
  cupcakeofdarkness
  3000 3d71 390
  Reposted frommangoe mangoe viagreywolf greywolf
  cupcakeofdarkness
  6622 14e5 390
  Reposted fromowca owca viav3bso v3bso
  cupcakeofdarkness
  0753 418c 390
  Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialadymartini ladymartini
  cupcakeofdarkness
  5358 87ed 390
  cupcakeofdarkness
  8633 cacc 390
  Reposted fromSilentRule SilentRule via12czerwca 12czerwca
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  (PRO)
  No Soup for you

  Don't be the product, buy the product!

  close
  YES, I want to SOUP ●UP for ...