Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

cupcakeofdarkness
7379 4402 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajoannna joannna
cupcakeofdarkness
Reposted fromshakeme shakeme viajoannna joannna
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajoannna joannna
cupcakeofdarkness
Reposted frommrrru mrrru viajoannna joannna
cupcakeofdarkness
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

July 16 2018

cupcakeofdarkness
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015

July 15 2018

cupcakeofdarkness
0664 282d 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
cupcakeofdarkness
0670 78a4 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
cupcakeofdarkness
0811 ee3a 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
3530 6362 390
Reposted fromxer xer viainto-black into-black
cupcakeofdarkness

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viajustonebullet justonebullet
what matters most is
how well you
walk through the
fire.
Charles Bukowski, “How Is Your Heart?” (via calidae)
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
9939 7f8e 390
Reposted frompiehus piehus viaamphetaminelogic amphetaminelogic

July 13 2018

cupcakeofdarkness
5453 1632 390
Reposted fromnutt nutt viaberrishchoclate berrishchoclate
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir vialenifca lenifca
cupcakeofdarkness
1283 a106 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaboringsoup boringsoup
cupcakeofdarkness
6743 c9e0 390
Reposted fromkaha kaha viabehindblueeyes behindblueeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl