Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

cupcakeofdarkness
9863 0cb3 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
8872 b638 390
Reposted fromhagis hagis viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
9697 9e94 390
Reposted fromHanoi Hanoi viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
0459 9a79 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
0897 b423 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
3741 049c 390
Reposted fromzciach zciach vialadymartini ladymartini

January 17 2018

cupcakeofdarkness
8620 bc9f 390
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
cupcakeofdarkness
8856 f56e 390
Reposted frommessinhead messinhead viacatchdimoment catchdimoment
cupcakeofdarkness
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely vianiemaproblemu niemaproblemu
4533 5b30 390
Reposted fromrawriot rawriot via050996 050996
6082 579e 390

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viagingerglue gingerglue
cupcakeofdarkness
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viashitsuri shitsuri
cupcakeofdarkness
6998 f267 390
Reposted fromseagull seagull viashitsuri shitsuri
cupcakeofdarkness
9681 293f 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viahardbitch hardbitch
cupcakeofdarkness
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
9993 59ab 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
cupcakeofdarkness
 Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
cupcakeofdarkness

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl