Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

cupcakeofdarkness
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viazwierzejuczne zwierzejuczne
cupcakeofdarkness
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viazwierzejuczne zwierzejuczne
cupcakeofdarkness
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwimy świat
— Tomasz Różycki
Reposted fromladymartini ladymartini

September 17 2017

cupcakeofdarkness
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
6739 0bce 390
plot twist
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
0994 f616 390
Reposted fromoll oll viaCarridwen Carridwen
9941 c7e8 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
7376 c7ac 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaCarridwen Carridwen
9556 7b80 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
cupcakeofdarkness
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viazwierzejuczne zwierzejuczne
cupcakeofdarkness
0822 8832 390
Reposted frombluelagoon bluelagoon viazwierzejuczne zwierzejuczne
9364 be08 390
Reposted fromkortes kortes viazwierzejuczne zwierzejuczne
cupcakeofdarkness
0786 38fc 390
Reposted fromjossie jossie viazwierzejuczne zwierzejuczne
cupcakeofdarkness
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
8984 c93c 390
5571 08e2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl