Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

cupcakeofdarkness
6693 d439 390
story of my life
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
4139 523a 390
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaCarridwen Carridwen

August 30 2017

cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Wchodząc tu, doznałem dziwnego wrażenia; chcesz, to Ci powiem: pomyślałem sobie, że całe życie moje nie byłem tym, którym być miałem.
— Witkacy, "Pożegnanie jesieni"
cupcakeofdarkness
9631 74c7 390
Reposted fromrichardth richardth viamesoute mesoute
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
1462 67de 390

Q
cupcakeofdarkness
Reposted fromsupernatural supernatural viagreywolf greywolf
cupcakeofdarkness
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
cupcakeofdarkness
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viahope24 hope24
cupcakeofdarkness
2312 844a 390
Reposted frommental-cat mental-cat viahope24 hope24
4662 dc29 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaMigotliwa Migotliwa
cupcakeofdarkness
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaBulldozed Bulldozed
cupcakeofdarkness
7318 84af 390
no właśnie, dlaczego ?
Reposted fromemocjonalnebrednie emocjonalnebrednie vianaska naska
cupcakeofdarkness
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife vianaska naska
cupcakeofdarkness
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viaki-adi ki-adi
8436 62e3 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viaro-koko ro-koko
cupcakeofdarkness
3848 61f4 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIkuszka Ikuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl