Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

cupcakeofdarkness
7336 8fea 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamayamar mayamar
3718 358d 390

August 15 2017

cupcakeofdarkness
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamrdobrov mrdobrov
cupcakeofdarkness
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viagabor gabor
cupcakeofdarkness
1564 2d31 390
Reposted fromMiziou Miziou viaPrzygnebiona Przygnebiona

August 16 2017

cupcakeofdarkness
7336 8fea 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamayamar mayamar
3718 358d 390

August 15 2017

cupcakeofdarkness
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamrdobrov mrdobrov
cupcakeofdarkness
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viagabor gabor
cupcakeofdarkness
1564 2d31 390
Reposted fromMiziou Miziou viaPrzygnebiona Przygnebiona

August 16 2017

cupcakeofdarkness
7336 8fea 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamayamar mayamar
3718 358d 390

August 15 2017

cupcakeofdarkness
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamrdobrov mrdobrov
cupcakeofdarkness
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viagabor gabor
cupcakeofdarkness
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamrdobrov mrdobrov
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl