Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

cupcakeofdarkness
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viaimchuckbasss imchuckbasss
cupcakeofdarkness
7844 6e76 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialadymartini ladymartini

ambitiousbard:

spookmallow:

my favorite thing about kermit the frog is that sometimes he makes this face

image
image
Reposted fromequineribbon equineribbon viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
8075 a0fe
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness

August 20 2017

cupcakeofdarkness
5798 60b4 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
6716 2b1e 390
Reposted fromslodziak slodziak vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
8576 003c 390
Reposted fromfelicka felicka vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
2810 dbea 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
4550 6344 390
Reposted fromcallmeangie callmeangie vialadymartini ladymartini
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vialadymartini ladymartini

August 16 2017

cupcakeofdarkness
7336 8fea 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamayamar mayamar
3718 358d 390

August 15 2017

cupcakeofdarkness
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamrdobrov mrdobrov
cupcakeofdarkness
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viagabor gabor
cupcakeofdarkness
1564 2d31 390
Reposted fromMiziou Miziou viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl