Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

cupcakeofdarkness
8054 6fe1 390
Reposted frompffft pffft
cupcakeofdarkness
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajasmyn jasmyn
4347 2545 390
4139 ae0f 390

merelygifted:

Cracks me up every time.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaszmay szmay
3287 2d6f 390
Reposted fromirmelin irmelin viaszmay szmay
3542 c233 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszmay szmay
cupcakeofdarkness
8865 0df4 390
Reposted frompesy pesy viabarock barock
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaszmay szmay

July 15 2017

cupcakeofdarkness
3858 6122 390
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker viaAmere Amere
cupcakeofdarkness
0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viaaynis aynis
cupcakeofdarkness
8380 f770 390
Reposted frombiri biri viaevildoro evildoro
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
8512 b0e8 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
2810 dbea 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
6444 c2ae 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
7639 98bf 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
2887 698d 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl