Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

cupcakeofdarkness
0837 a761 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCarridwen Carridwen

June 14 2017

cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
6516 9bdb 390
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolvido olvido
cupcakeofdarkness
6102 6d03 390
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaolvido olvido
cupcakeofdarkness
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
cupcakeofdarkness
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic vialieve lieve
cupcakeofdarkness
7924 6f5d 390
Reposted fromnazarena nazarena viaolvido olvido
cupcakeofdarkness
kto będzie wiedział, gdzie szukać, kiedy ukryjesz się przed całym światem?
Reposted fromlabellavita labellavita viaolvido olvido
cupcakeofdarkness

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk vialexxie lexxie
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
8280 c7ce 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
cupcakeofdarkness
0921 2f6f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
cupcakeofdarkness
8515 43b1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
cupcakeofdarkness
5159 7f20 390
Reposted fromambivalent ambivalent viakalina21 kalina21
cupcakeofdarkness
9359 a186 390

Happy French girl and her cat (1959).

5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty viapimpmyheart pimpmyheart
4968 766b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl