Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

cupcakeofdarkness
5308 f37b 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakyszz kyszz
cupcakeofdarkness
7817 0042 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakotfica kotfica
cupcakeofdarkness

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viakotfica kotfica
cupcakeofdarkness
9547 cca6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazvr zvr
cupcakeofdarkness
Reposted fromgruetze gruetze viaNocephya Nocephya
cupcakeofdarkness
1248 7721 390
Drew Barrymore
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialaters laters
7266 e8f6 390
Reposted fromenajcosta enajcosta viaaniuszka aniuszka
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
0622 994b 390
Reposted fromNeutrum Neutrum vianaich naich
cupcakeofdarkness
2384 2b6f 390
Reposted fromzvr zvr
5657 e9cb 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaaniuszka aniuszka
8962 59d5 390

alldayphotography:

“ Fairytale Pathway ” by Mevludin Sejmenovic Photography

Reposted fromgraysen graysen viawrite-url-here write-url-here
cupcakeofdarkness
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaeternia eternia
cupcakeofdarkness

March 21 2017

cupcakeofdarkness
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
2684 fa9d 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viaribsyss ribsyss
0191 de31 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaribsyss ribsyss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl