Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

cupcakeofdarkness
Reposted fromoll oll viaathalis athalis
cupcakeofdarkness
3213 2acd 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajustjustjust justjustjust
cupcakeofdarkness
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacamillee camillee
cupcakeofdarkness
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaunique unique
cupcakeofdarkness
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viazouza zouza
cupcakeofdarkness
7723 4d5d 390
Reposted fromparkaboy parkaboy
cupcakeofdarkness

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viachleb-i-wino chleb-i-wino
cupcakeofdarkness
6254 3e8e 390
standard
cupcakeofdarkness
Reposted fromKubitsky Kubitsky viadirtyliar dirtyliar
cupcakeofdarkness
5950 218a 390
Reposted fromzciach zciach viadomix domix
cupcakeofdarkness
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viakasmii kasmii
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand viaannaa annaa
cupcakeofdarkness
4373 2c29 390
cupcakeofdarkness
Reposted fromherr-samsa herr-samsa viatwice twice

February 20 2017

cupcakeofdarkness
0144 ddfd 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaCarridwen Carridwen
6308 082c 390
Reposted fromchrispratt chrispratt viaribsyss ribsyss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl