Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

cupcakeofdarkness
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viagoaskalice goaskalice
cupcakeofdarkness
3763 8d44 390
Reposted fromillidan illidan viazwierzejuczne zwierzejuczne
9594 b943 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
6592 45cb 390
Reposted fromtwice twice viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
— this is literally your mum at the start of every pokemon game

thicc bicth
Reposted fromlordminx lordminx viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
3439 1e5a 390
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness

July 09 2015

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

cupcakeofdarkness
5200 ceb4 390
Wiersze o moim psychiatrze 3

July 08 2015

cupcakeofdarkness
Pod dach ze śpiących liści
i do marzeń rozłożystych drzew
gdzie leśne korytarze są zielone i chłodne
i na zachodzie wieje wiatr
przyjdź do mnie
przyjdź do mnie...
i powiedz, że mój najlepszy jest świat.
— J. R. R. Tolkien
cupcakeofdarkness
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vianiskowo niskowo
cupcakeofdarkness

Miała swoją własną filozofię szczęścia. Najprostszą i najprawdziwszą. Dla niej szczęście w życiu było brakiem w nim nieszczęścia.

— -Leon Wiśniewski
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaafterxtime afterxtime
cupcakeofdarkness
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaisolro aisolro
cupcakeofdarkness
0554 e927 390
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viaaisolro aisolro
cupcakeofdarkness
6507 d6fd 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamajkey majkey
cupcakeofdarkness
Reposted frombluuu bluuu viaehh ehh
cupcakeofdarkness
2522 09c9 390
Reposted fromhysterie hysterie viarooo rooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl