Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

cupcakeofdarkness
2522 09c9 390
Reposted fromhysterie hysterie viarooo rooo
cupcakeofdarkness
9824 1865 390
Reposted fromkitana kitana
cupcakeofdarkness
Reposted frombluuu bluuu viaNocturia Nocturia

July 07 2015

cupcakeofdarkness
7708 2e1c 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaohhwell ohhwell

July 06 2015

cupcakeofdarkness
W rzeczywistości piekło jest przeraźliwie chłodne. To miejsce zimne i rozpaczliwie samotne.
— Jayne Ann Krentz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
cupcakeofdarkness
Tego dnia wypadł poniedziałek; urodziłam się również w poniedziałek. A więc to dobry dzień na przyjazd do Nowego Jorku, uznałam. Nikt na mnie nie czekał. A zarazem czekał na mnie cały świat. 
— Patti Smith
Reposted fromonelovepls onelovepls
cupcakeofdarkness
9353 1e51 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaribsyss ribsyss

July 05 2015

cupcakeofdarkness
4671 b812 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viakasprzak88 kasprzak88
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
4979 99b3 390
Reposted fromnyaako nyaako viamaliwa maliwa
cupcakeofdarkness
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaspokodama spokodama
cupcakeofdarkness
3977 75b3 390
Reposted fromverronique verronique viarockspirit rockspirit
cupcakeofdarkness
Większość ludzkich lęków pozbawiona jest podstaw; to po prostu cienie rzucane przez chory umysł.
— "Potęga podświadomości"
Reposted fromkomplikacja komplikacja viamiimi miimi
7835 f55c 390
Reposted fromscreamscence screamscence viamiimi miimi
cupcakeofdarkness

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viamyteatime myteatime
cupcakeofdarkness
3978 65f5 390
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
cupcakeofdarkness
3995 af96 390
Reposted frombukazla bukazla viawaniliowaa waniliowaa
cupcakeofdarkness
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
cupcakeofdarkness
5057 286b 390
Reposted fromcarol91 carol91 viafolie folie
cupcakeofdarkness
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl