Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

6276 c307 390
Reposted fromJaynibobs Jaynibobs viashitsuri shitsuri
cupcakeofdarkness
0385 f18f 390
Reposted fromPoranny Poranny viamhsa mhsa
cupcakeofdarkness
Wydaje się smutna. Zła. Wygląda inaczej niż wszyscy ludzie, których znam - nie potrafi przybierać wesołej miny, gdy wie, że ktoś się jej przygląda. Nie zakłada dla mnie maski, co w jakimś sensie sprawia, że mam do niej zaufanie.
— Matthew Quick - Poradnik Pozytywnego Myślenia
cupcakeofdarkness
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viajethra jethra
cupcakeofdarkness
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viashameonyoubitch shameonyoubitch
cupcakeofdarkness
9336 9a12 390
Reposted frombabyface babyface viamikrokosmos mikrokosmos
cupcakeofdarkness
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej 
— Marcin Świetlicki "Tak, kawiarniany dekadentyzm"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapiehus piehus
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
	bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem
	bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest
	bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie
	masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

— E. Stachura
cupcakeofdarkness
7644 c9eb 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiehus piehus
cupcakeofdarkness
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viabourricot bourricot
cupcakeofdarkness
Reposted fromlifeless lifeless viaeternia eternia
cupcakeofdarkness
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viarudzinska rudzinska
cupcakeofdarkness
8494 bba1 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viarudzinska rudzinska
cupcakeofdarkness
3443 5428 390
Reposted fromIriss Iriss viaeternia eternia
cupcakeofdarkness
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
cupcakeofdarkness
8985 5354 390
Reposted fromoll oll viaTiffanys Tiffanys
cupcakeofdarkness
9857 c6b5 390
Reposted fromslodziak slodziak viaeternia eternia
5652 2ab8 390
Reposted fromshounenhomos shounenhomos viarudzinska rudzinska
1904 283e 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarudzinska rudzinska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl