Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

cupcakeofdarkness
0161 0add 390
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
6279 239f 390
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
1441 8d0a 390
Reposted frominto-black into-black viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
6296 0119 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
0582 d790 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
Reposted fromshakeme shakeme vialadymartini ladymartini

February 24 2019

cupcakeofdarkness
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.


— Stephen King – Doktor Sen
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
8758 0c2a 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
9709 d747 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
0656 51b0 390
Reposted frompunisher punisher vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viatobecontinued tobecontinued
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialadymartini ladymartini
cupcakeofdarkness
1077 285b 390
Reposted frommangoe mangoe viaotters otters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl