Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

cupcakeofdarkness
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
cupcakeofdarkness
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viaspotlight spotlight
cupcakeofdarkness
4889 a04b 390
*_*
Reposted fromDietz Dietz viaphotoola photoola
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphotoola photoola

September 20 2018

cupcakeofdarkness
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa vialexxie lexxie
cupcakeofdarkness
6513 da05 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vialaparisienne laparisienne
cupcakeofdarkness
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
cupcakeofdarkness
7918 7ca6 390
Reposted fromsobol sobol vialaparisienne laparisienne
cupcakeofdarkness
Nikt nie obiecywał, że raj jest tani.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viafreeway freeway
cupcakeofdarkness
3786 74ef 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaselsey selsey
cupcakeofdarkness
3513 fe89 390
cupcakeofdarkness
6786 60ed 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaAtari Atari

September 17 2018

cupcakeofdarkness
1744 e57f 390
Reposted fromsoSad soSad viaphilomath philomath
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
5181 7f78 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cupcakeofdarkness
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife via100suns 100suns
cupcakeofdarkness
0304 3aae 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl