Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

cupcakeofdarkness
9140 f545 390

March 14 2018

cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
9852 f585 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viarawruapart rawruapart

March 13 2018

cupcakeofdarkness
5601 1885 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaistsoeasy istsoeasy
2175 b712 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaistsoeasy istsoeasy
cupcakeofdarkness
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaaskman askman
cupcakeofdarkness
6881 036c 390
Reposted frompastelowe pastelowe viainnocentsoul innocentsoul
cupcakeofdarkness
8315 e58c 390

March 08 2018

cupcakeofdarkness
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
cupcakeofdarkness
0211 ff41 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viahormeza hormeza
cupcakeofdarkness
4573 7ed0 390
Reposted frommarrcin marrcin viaskrzacik skrzacik

March 02 2018

cupcakeofdarkness
0704 78c6 390
cupcakeofdarkness
9476 4508 390
Reposted fromrichardth richardth viawrite-url-here write-url-here

March 01 2018

cupcakeofdarkness
5999 5c4c 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
cupcakeofdarkness
Nic nigdy nie jest "na zawsze". 
— Halina Popławska
cupcakeofdarkness
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson.
Reposted fromnutt nutt viazwierzejuczne zwierzejuczne
cupcakeofdarkness
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viazwierzejuczne zwierzejuczne
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
cupcakeofdarkness
Ostatnio jakoś częściej..
cupcakeofdarkness
Reposted fromDennkost Dennkost viazwierzejuczne zwierzejuczne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl