Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

9526 3b17 390

missgingerlee:

The context of this doesn’t really matter to me. It’s just weird and cool and oddly soothing for some reason?

Reposted fromhyratel hyratel viaNocephya Nocephya
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
0355 5448 390
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapomniane zapomniane
cupcakeofdarkness
9874 0f79 390
Reposted frompsychobabble psychobabble viamyego myego
cupcakeofdarkness
8097 6fcc 390
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viaune-raconteuse une-raconteuse
3768 9266 390
Reposted frompussyporn pussyporn viaMousie Mousie
1201 5cd2 390
Reposted frompupuch pupuch viatelewizjaklamie telewizjaklamie
cupcakeofdarkness
8182 db1b 390
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari vialavie lavie
cupcakeofdarkness
0626 b752 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini

June 23 2017

cupcakeofdarkness
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów.Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamallami mallami
6849 6c2b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaCarridwen Carridwen
cupcakeofdarkness
7164 691d 390
Reposted fromssozs ssozs viaCarridwen Carridwen

June 21 2017

cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
9153 7a9a 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaki-adi ki-adi
cupcakeofdarkness
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
cupcakeofdarkness
9973 b05d 390
Reposted fromslowpoke slowpoke viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl