Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

cupcakeofdarkness
1623 184e 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianokturnal nokturnal
cupcakeofdarkness
0233 f00a 390
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialonelyjulia lonelyjulia
cupcakeofdarkness
5235 748a 390
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik vianokturnal nokturnal
cupcakeofdarkness
6299 58a5 390
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
cupcakeofdarkness
5060 e061 390
Reposted fromolbaria olbaria viajeszczenie jeszczenie
cupcakeofdarkness
8971 3376 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajeszczenie jeszczenie
cupcakeofdarkness
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajeszczenie jeszczenie
cupcakeofdarkness
Stoję w bolesnym szpagacie pomiędzy „zostaję” a zuchwałym raczej – „nigdy więcej”.
— Katarzyna Nosowska
cupcakeofdarkness
2899 f6a7 390

November 02 2019

cupcakeofdarkness
Staramy się jak umiemy. To wszystko, co można zrobić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
3549 4224 390
Reposted fromhissyfit hissyfit viadupiday dupiday

November 01 2019

cupcakeofdarkness

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viagregorczykm gregorczykm
cupcakeofdarkness
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via12czerwca 12czerwca
cupcakeofdarkness
9951 0c5a 390
Reposted fromexistential existential via12czerwca 12czerwca
cupcakeofdarkness
5235 748a 390
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaimpressive impressive
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viacotarsky cotarsky
cupcakeofdarkness
cupcakeofdarkness
5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl